Služby detektivní kanceláře BuldoQ:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromým firmám i státním institucím, které pracují s osobními nebo citlivými údaji, přibude řada povinností. Od května 2018 má začít platit nové Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Za nedodržení regulí hrozí miliónové pokuty.

Desatero největších změn dle GDPR:

 • Nové pojmy (např. zvláštní kategorie osobních údajů „citlivé údaje“, pseudonymizace, profilování, závazná podniková pravidla, služba informační společnosti …)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (zpřísnění podmínek pro získání souhlasu, pravidla pro nezletilé osoby …)
 • Univerzální územní působnost(aplikovatelnost nařízení pro správce i mimo EU)
 • Rozšíření práv subjektů údajů (přenositelnost osobních údajů, právo být zapomenut, právo na první bezplatnou kopii osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů …)
 • Detailnější zajištění bezpečnosti (vhodná technická a organizační opatření: šifrování, pseudonymizace, schopnost zajistit obnovu a dostupnost osobních údajů, pravidelné kontrolní procesy …)
 • Ohlašování incidentů (povinnost ohlašovat incidenty Úřadu pro ochranu osobních údajů incidenty, nejpozději do 72 hodin …)
 • Záznamy o činnostech zpracování (detailnější interní záznamy o zpracování osobních údajů …)
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (předchozí konzultace s dozorovým úřadem, povinnost vypracovat dopady na ochranu osobních údajů …)
 • Pověřenec ochrany osobních údajů – Data Protection Officer (DPO) (povinnost v některých případech jmenovat uvnitř společnosti DPO nebo takovou osobu externě zajistit …)
 •  Obrovské pokuty za porušení GDPR (až 20.000.000,- Euro nebo do výše 4 % celosvětového obratu …) Veškeré firmy přes výrobní podniky až po nemocnice budou muset provést detailní analýzu zpracování osobních a citlivých údajů, přijmout odpovídající bezpečnostní a organizační opatření. Jmenovaný pověřenec na ochranu osobních údajů bude dohlížet, zda se ve firmě nebo organizaci osobní údaje zpracovávají v souladu s GDPR a bude komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Jak postupovat?

 • zajistíme základní audit zpracování osobních údajů
 • nastavíme vnitřní procesy a zajistíme vnitřní dokumentaci
 • posoudíme zda, společnost bude potřebovat pověřence pro ochranu osobních údajů
 • proškolíme zaměstnance (personální, ekonomické oddělení, obchod, marketing, IT ...)
 • posoudíme vliv na ochranu osobních údajů
 • navrhneme záznamy o činnostech zpracování
 • dodáme závazná podniková pravidla
 • zajistíme srozumitelnost textu zásad zpracování osobních údajů, soulad s GDPR
 • zabezpečíme osobní údaje po technické a organizační stránce
 • kategorizujeme bezpečnostní opatření v závislosti na riziku zpracování
 • stanovíme pravidla pro přístup k datům, logování, pseudonymizace, šifrování)
 • zajistíme mechanismus detekce incidentů
 • revidujeme vztahy mezi správce a zpracovatelem v souladu GDPR
 • kontrolujeme interní mechanismy pro předávání osobních údajů do zahraničí
 • stanovíme postupy pro případ incidentů s osobními údaji včetně ohlášení ÚOOÚ

  Projekt Bezpečný hotel

  Bezpečnostní standardy Asociace osobních strážců a České komory detektivních služeb na úseku ochrany osob a majetku, administrativně právní a personální bezpečnosti, bezpečnosti práce, etiky v oblasti podnikání atd. - při splnění všech podmínek získá hotel nebo pension příslušný CERTIFIKÁT.


  Detektor lži

  Kriminalisticko-psychologický úkon ke zjištění relevantní pravdy. Profesionální a diskrétní vyšetřování trestné činnosti v rodinách nebo firmách. Mentalista a soukromý kriminalista dokáže vyčíst mnoho poznatků nejen pomocí polygrafu, ale i z řeči těla a chování lidí kolem sebe.


  Detektivní prověrka

  Uchazeč

  Jde o prověrku zaslaného životopisu uchazeče o zaměstnání, zjištění kontaktů, rodinných a majetkových poměrů osoby, dřívějších zaměstnání, pověsti v místě bydliště či např. jeho případné míry závislosti  na alkoholu nebo výherních automatech apod.

  Zaměstnanec

  Základem firmy jsou spolehliví a loajální lidé. Víte, s kým ve své firmě pracujete, komu důvěřujete?

  Děti a mládež

  Diskrétní kontrola Vašich dětí, prověrka jejich volnočasových aktivit, prověření jejich kamarádů a okolí, ve kterém se pohybují – prevence kriminality.

  Partner nebo manžel

  Prověření věrnosti partnera či manžela (manželky). Opatření důkazů pro rozvodové řízení. Zajištění psychologické, regenerační a právní pomoci. 

  Firma

  Prověrka bezdlužnosti a pověsti firmy. Víte, s kým obchodujete?


  Detektivní služby pro advokáty

  Detektivní vyšetřování a zajišťování důkazů kriminalistickými metodami pro správní nebo soudní řízení.


  Detektivní služby pro exekutory

  Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek. Pátrání po dlužnících a jejich majetku.


  Detektivní kontrola

  Kontrola nemocných zaměstnanců

  Jde o kontrolu osoby v pracovní neschopnosti, zdali se zdržuje na určeném místě, případně jestli důvod pracovní neschopnosti odpovídá zjištěným skutečnostem. Možnost kontroly až 14 dní od počátku pracovní neschopnosti zaměstnance. Úspora finančních prostředků zaměstnavatele.


  Detektivní prohlídka proti odposlechu

  Prohlídka bytu, domu, kanceláře nebo vozidla s cílem nalézt nelegální odposlouchávací zařízení.


  Specifické detektivní služby

  • analýza DNA 
  • analýza trestních spisů, kontrola policejní práce
  • bezpečnostní doprovody na služebních cestách do rizikových zemí
  • detektivní sledování osob a věcí v souladu se státním povolením
  • kurýrní služby (utajená přeprava cenných a ceněných věcí se zvláštní ochranou a péčí)
  • obchodní zpravodajství (informace o konkurenci, rating firem)
  • ochrana obchodního tajemství
  • ochrana osobních údajů
  • ochrana před pronásledováním (stalking)
  • detektivní prohlídka proti odposlechu (prohlídka bytu, domu, kanceláře nebo vozidla s cílem nalézt nelegální odposlouchávací zařízení)
  • osobní soukromý detektiv pro významné zákazníky:
   • detektivní služby Hradec Králové
   • detektivní služby Trutnov
   • detektivní služby Liberec

  Zmocněnec poškozeného

  Zastupování poškozeného v trestním řízení

  Kvalifikované a profesionální zastupování každého, komu není příjemné trávit svůj čas před orgány činnými v trestním řízení (stačí plná moc).


  Bezpečnostní služby

  Pořadatelské služby

  Jedná se o pořadatelské zajištění zejména při víkendové organizaci sportovních utkání, společenských akcí, výstav a festivalů. Pracovníci pořadatelské služby při této činnosti např. kontrolují oprávněnost osob ke vstupu, poskytují informační služby a podílejí se na zabezpečení veřejného pořádku.

  Mediátor

  Soukromé mediační služby pro vyřešení sporu znesvářených stran. Zajistíme Vám dohodu ke spokojenosti všech.

  Supervizor

  Kontrola plnění úkolů Vaší bezpečnostní nebo detektivní služby. Kontrola spolehlivosti Vaší strážní služby. Kontrola zaměstnanců na požití alkoholu nebo drog dle zákoníku práce. Test spolehlivosti zaměstnanců. Vše na základě delegace práv zaměstnavatele dle zákoníku práce.


  Bezpečnostně právní poradenství - security manager

  Bezpečnostní audit

  Analýza bezpečnostních rizik objektu nebo areálu, vyhodnocení zjištěných nedostatků a stanovení možných řešení k jejich odstranění s ohledem na příslušné předpisy a přání zákazníka.

  Pracovní a provozní řády

  Vypracování vnitřních bezpečnostních předpisů s ohledem na zákoník práce zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dále na požadavky různých úřadů a institucí.

  Opatření

  Určení možných opatření k prevenci rizik a opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí dle požadavků zákoníku práce.

  Poradenství

  Pomoc při plnění základních povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany majetku a prevence.